Ispravak Pravlinika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Datum: 15.03.2011, Utorak
Autor: N.D.

Od početka 2011. primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10.). Pripremljene su njegove izmjene i dopune koje će se primjenjivati na promjene od 1. siječnja 2011. Uz to pripremljen je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. I navedene promjene i navedeni pravilnik možete vidjeti ovdje. Napominjemo da oba akta nisu još objavljena u Narodnim novinama.

Ispravak Pravlinika o proračunskom računovodstvu i računskom planu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o finsncijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu možete preuzeti ovdje (ZIP).

 


  • Objavljen je Ispravak Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Nar. nov., br. 31/11.

21.03.2011.


Povratak na vijesti