Ispravak Uredbe o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

Datum: 08.08.2012, Srijeda
NN br. 92/2012

U Uredbi o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje (Nar. nov., br. 83/12.) u čl. 2., st. 2. riječi: »iznosi 2.050.00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznosi 2.050,00 kuna«.

Povratak na nove propise