Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

Datum: 02.07.2013, Utorak
Autor: L.T.J.

U Narodnim novinama broj 79/13. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. Primjenjuje se od 5. srpnja 2013. iz kojega posebno izdvajamo neke od novosti.

Novost je da se iznimno, osim na žiro račun, mogu is obavljati isplate i na tekući račun ili štednu knjižicu:
- plaće (dohodak od nesamostalnog rada),
- dividende i udjele u dobitku,
- dohodak od  osiguranja,
- primici koji se prema članku 9. Zakona ne smatraju dohotkom osim darivanja za zdravstvene potrebe,
- primitci na koje se ne plaća porez na dohodak i prirez do određenih svota prema članku 10. Zakona.(dnevnice, terenski dodatak, otpremnine, božićnice i sl.).

Dividende i udjeli u dobitku do 12.000,00 kn godišnje obvezno se isplaćuju na žiro račun ili tekući račun.

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva svaki mjesec u jednakim svotama na koje su obvezni obračunati porez, mogu podnijeti zahtjev Poreznoj upravi da im izda rješenje prema kojemu će plaćati porez na dohodak. U tom slučaju nisu obvezni sami obračunavati porez niti sastavljati porezno izviješće. Porez utvrđen rješenjem Porezne uprave plaća se mjesečno. Iznimno, ako  utvrđeni porez i prirez  ne premašuje svotu od 100,00 kn porez i prirez se plaća tromjesečno.

Osobe koje ostvaruju primitke iz inozemstva  iznimno nisu obvezne obračunati porez na dohodak u roku 8 dana od primitka, ako je isplatitelj primitka u inozemstvu obračunao i uplatio porez na dohodak u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ali su obvezni po isteku poreznog razdoblja podnijeti poreznu prijavu.

Detaljnije o tome pročitajte u časopisu RRiF br. 8/13.

Pravilnikom je propisan oblik, sadržaj te način iskazivanja podataka na obrascu JOPPD (jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Povratak na vijesti