Izmijenjeni su obrasci ID, IDD, IDD-1

Datum: 15.01.2009, Četvrtak
Autor: A.B.

U Narodnim novinama br.
02/09. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05.,
96/06., 68/07., 146/08.) koji je stupio na snagu s danom
objave 3. siječnja 2009. Promijenjene su odredbe o načinu
ispunjavanja obrazaca ID, IDD i IDD-1. Obrazac ID je
potrebno označavati novim identifikatorima ovisno o obračunu
doprinosa, poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog
rada. Najveće izmjene nastupile su kod iskazivanja podataka
na obrascima IDD i IDD-1. Podatci o obračunanim doprinosima,
porezu i prirezu trebaju se iskazati na novim ID, IDD, i
IDD-1 obrascima za sve isplate obavljene u siječnju 2009. a
obrasce je potrebno u PU dostaviti do 15. veljače. 2009.
Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br.
02/09.

Povratak na vijesti