Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika

Datum: 30.01.2012, Ponedjeljak
NN br. 13/2012

U Etičkom kodeksu državnih službenika (Nar. nov., br. 40/11.) mijenja se čl. 32. i glasi:

»Sjedište Etičkog povjerenstva je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose. Uredske i druge administrativne poslove za Etičko povjerenstvo obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.«

Ova Izmjena Etičkog kodeksa stupa na snagu 7. veljače 2012.

Povratak na nove propise