Izmjena lokacijske dozvole

Datum: 03.06.2009, Srijeda
Klasa: 360-01/09-02/164
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom upita u vezi izmjene lokacijske dozvole dajemo mišljenje kako slijedi Prema odredbi članka 115 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine br 76 07 podnositelj zahtjeva je dužan ishoditi izmjenu i ili dopunu lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta odnosno građenja namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz članka 106 istog Zakona a da se pritom ne mijenja njihova usklađenost s prostornim planom na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana Odredbama članka 106 stavka 1 navedenog Zakona propisani su lokacijski uvjeti koji se određuju u lokacijskoj dozvoli Jedan od lokacijskih uvjeta između ostalog je i način i uvjeti priključenja građevne čestice odnosno građevine na prometnu površinu komunalnu i drugu infrastrukturu Iz priložene lokacijske dozvole klase UP I 350 05 08 02 850 ur broja 2163 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja