Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

Datum: 07.07.2021, Srijeda
NN br. 77/2021

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske revizorske komore utvrđuje sniženje cijene naknade za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Hrvatske revizorske komore. Cijena naknade za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita sada iznosi od 8.820,00 kn.

Ova Odluka stupa na snagu 7. srpnja 2021. godine.

Povratak na nove propise