Izmjena Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Visoko

Datum: 10.11.2021, Srijeda
NN br. 120/2021

Odlukom se mijenjaju odredbe u vezi poreza na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise