Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

Datum: 18.10.2012, Četvrtak
NN br. 115/2012

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Javnobilježničkog poslovnika (Nar. nov., br. 38/94., 82/94., 37/96. i 151/05.).

Ove izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika stupaju na snagu 2. studenog 2012., a mogu se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise