Izmjene i dopune poreznih propisa i Zakona o doprinosima

Datum: 24.11.2014, Ponedjeljak
Autor: Z.T.

Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.

Porez na dohodak iz plaća koje se budu isplaćivale u siječnju 2015., bez obzira na to u kojem prethodnom razdoblju su ostvarene, oporezivati će se prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak. Novost se sastoji u povećanju mjesečnog osobnog odbitka s 2.200,00 na 2.600,00 te proširenjem drugog poreznog razreda od 2.200,00 do 13.200,00 kn.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Mijenja se sustav oporezivanja dobitka pravnih i fizičkih osoba, detaljnije se uređuje moguće smanjenje porezne osnovice za prihode od dividendi i udjela u dobitku. Neprofitne organizacije i slične ustanove postaju porezni obveznici čim počinju obavljati gospodarsku djelatnost te se same prijavljuju u sustav poreza. Od 2015. godine reinvestiranje ostvarenog dobitka povezuje se sa stvarnim ulaganjem u dugotrajnu imovinu tijekom poreznog razdoblja.

Predložene su izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Predložene su izmjene i dopune Zakona o doprinosima. Obrtnici i slobodna zanimanja plaćati će doprinose na osnovice prema odredbama Zakona o doprinosima za koje više neće dobivati rješenja od Porezne uprave. Radi poticanja zapošljavanja osoba do 30 godina starosti, poslodavci će biti oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću 5 godina od dana njihova zaposlenja. Odredbe o zastari potraživanja za neplaćene doprinose usklađuju se s Općim Poreznim Zakonom. U skladu s primjenom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom od 1. siječnja 2015. uređuje se način plaćanja doprinosa za zapošljavanje i naknade u slučaju kada poslodavac ne zaposli osobu s invaliditetom prema kvoti određenoj za pojedinu granu djelatnosti.

 

Više o tim novostima može se pročitati u časopisu RRiF 12/14.

Povratak na vijesti