Izmjene pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 03.07.2007, Utorak
Autor: A.B.

Objavom u Narodnim novinama br. 68/07. dana 02.
srpnja 2007. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na
dohodak (Nar.nov., br. 95/05. i 96/06.) kojima se povecavaju neoporezive
svote za isplatu zaposlenicima društva s osnove slijedecih naknada:

dar djetetu do 15 godine starosti (koje je do dana 31. prosinca
* tekuce godine navršilo 15 godina starosti) do 600,00 kn
godišnje,prigodne nagrade do 2.500,00 kn godišnje (božicnica,
naknada za godišnji odmor, uskrsnica i sl.).

Takoder, izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak omogucena je neoporeziva isplata *potpore za novorodenu djecu* do visine jedne proracunske osnovice što prema posebnim propisima iznosi 3.326,00 kn.

*Napomena:* S obzirom na to da u vrijeme pripreme casopisa RRIF br.
07/07. ove izmjene nisu bile poznate, molimo citatelje da uzmu u obzir
ove povecane svote. Naime, u casopisu na str. 63. do 68. navedene su
svote nagrada koje je bilo moguce isplatiti do ovih
promjena.

Povratak na vijesti