Izmjene propisa zbog uvođenja eura

Datum: 02.10.2022, Nedjelja
NN br. 114/2022

U ovom broju Narodnih novina objavljene su izmjene brojnih propisa zbog uvođenja eura. Te izmjene stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj odnosno 1. siječnja 2023. godine. U nastavku izdvajamo neke od objavljenih propisa:

• Zakon o izmjenama Općeg poreznog zakona

• Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

• Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit

• Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

• Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

• Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

• Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

• Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu

• Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu

• Zakon o izmjenama Zakona o računovodstvu

• Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

• Zakon o izmjenama Zakona o strancima

• Zakon o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

• Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

• Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima

• Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku

• Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

• Zakon o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni

• Zakon o izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

• Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

• i dr.

O izmjenama Zakona o trgovačkim društvima pišemo u ovom broju časopisa RRiF, a o izmjenama koje se odnose na porezne propise (PDV, dobitak, dohodak, lokalne poreze i dr.) i Zakon o računovodstvu pisati ćemo u časopisu RRiF br. 12/22.

Napominjemo da ove izmjene nemaju utjecaja na sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu.

Povratak na nove propise