Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Datum: 23.10.2019, Srijeda
NN br. 101/2019

      Uputom su promijenjene pojedine odredbe Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (Nar. nov., br. 132/17.).

      Ove Izmjene Upute stupaju na snagu 13. studenoga 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise