Izvješćivanje o nenaplaćenim potraživanjima - prvo izvješće za stanje na dan 31. XII. 2015.

Datum: 28.07.2015, Utorak
Autor: V.B

O čemu je ovdje riječ? Ministar financija donio je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15. – dalje Pravilnik, koji je stupio na snagu 25. VII. 2015. 

U tom Pravilniku, između ostalog, propisuje se obveznicima poreza na dodanu vrijednost da za potrebe porezne statistike dostave 4 puta tijekom poslovne godine IZVJEŠĆE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA. U izvještaju (OPZ-STAT-1) se navodi niz podataka o kupcima kojima su izdani računi prema Zakonu o PDV-u i Općem poreznom zakonu, a koji nisu naplaćeni u zakonskom ili ugovorenom roku (30 dana, odnosno 60 dana prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi). 

Prvi takav izvještaj je za stanje potraživanja na dan 30. VI. 2015.  bi se trebao predati do 20. VIII. 2015., kako to proizlazi iz Pravilnika. 

Zbog ustroja sustava porezne statistike odgađa se dostava izvješća o nenaplaćenim računima sve do 2016. Prvo izvješće će se dostavljati sa stanjem od 31. XII. 2015. do 20. veljače 2016

Molimo čitatelje da ovu obavijest uzmu u obzir. Naime  u našem časopisu RRiF br. 7/15., str. 71. i dalje objavljeno je na temelju nacrta Pravilnika da će se, kako je to tada bilo predviđeno, prvo izvješće predavati sa stanjem 30. IX. 2015. do 20. XI. 2015. U konačnom tekstu Pravilnika, odnosno u službenoj objavi Pravilnika izmijenjene su prijelazne odredbe  tako da je prva predaja izvještaja OPZ-STAT-1 predviđena za 20. veljaču 2016

Na kraju, opet smo dobili još dodatni posao (i trošak) za nejasnu svrhu. Kada bi Ministarstvo financija pomagalo u naplati potraživanja, to bi bilo već nešto. No, to Općim poreznim zakonom nije predviđeno. Možda ministru trebaju podatci za nešto drugo, za naplatu prekršajnih kazni što omogućuje Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako se račun ne plati u roku).

Povratak na vijesti