Izvoz gratis proizvoda

Datum: 24.10.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-02/59
Davatelj: Porezna uprava

      ​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana izvoza gratis proizvoda. S tim u vezi postavljeno je pitanje primjenjuje li se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu gratis proizvoda, a za koje je pri nabavi odbijan pretporez. 
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Prema odredbama članka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
      Odredbama članka 45. stavka 1. točka 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
      Prema odredbama članka 45. stavka 1. točka 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun.
      Odredbama članka 108. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se izvoznom isporukom dobara smatra isporuka dobara koju iz Republike Hrvatske obavi porezni obveznik na područje izvan Europske unije.
      U skladu s navedenim, za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a pri izvozu bitno je da se dobara otpreme ili prevezu iz Republike Hrvatske na područje izvan Europske unije. Prema tome, izvoznom isporukom dobara u smislu članka 45. stavka 1. Zakona o PDV-u koja je oslobođena plaćanja PDV-a smatra se i izvoz gratis proizvoda iz Republike Hrvatske na područje izvan Europske unije neovisno o tome je li pri nabavi tih proizvoda odbijen pretporez ili nije.

Povratak na mišljenja