Izvoz i uvoz zlata i plemenitih kovina

Datum: 27.04.2011, Srijeda
Klasa: 413-01/11-01/157
Davatelj: Carinska uprava

U vezi vašeg upita o regulativi prekograničnog prometa plemenitim kovinama obavještavamo vas o slijedećem Uvoz i stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj predmeta od plemenitih kovina uređuje Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina NN br 76 93 koji u članku 27 propisuje da predmeti od plemenitih kovina koji se uvoze u Republiku Hrvatsku moraju biti označeni oznakom čistoće a prije stavljanja u promet u Republici Hrvatskoj ispitani i žigosani državnim žigom Navedeni zakon čije donošenje nije u području nadležnosti Ministarstva financija međutim propisuje nadležnost tržišne inspekcije sada gospodarskih inspektorata Državnog inspektorata Republike Hrvatske glede nadzora nad prometom predmeta od plemenitih kovina U odnosu na uvjete pod kojim se obavlja uvoz predmetnih proizvoda carinski propisi uređuju područje provedbe mjera carinskog nadzora i provjere robe kao i naplate uvoznih carinskih davanja no bitnije su odredbe propisa izvan okvira propisa carinskog sustava koji uređuju primjenu mjera trgovinske politike te ispunjavanja drugih formalnosti u vezi s uvozom robe U tom smislu kod uvoza predmeta od plemenitih kovina treba voditi računa da isti moraju biti označeni oznakom čistoće u smislu Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Uvoz i izvoz pojedinih plemenitih kovina pa tako i zlata predmet je regulacije Zakonom o trgovini NN br 87 08 96 08 i 116 08 i propisa donesenih na temelju tog zakona čije je normativno uređenje u djelokrugu nadležnosti Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva Tako je odredbom članka 49 navedenog Zakona o trgovini propisano da se određena se roba može izvoziti i uvoziti na temelju ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja