Jednokratna isplata stipendija za nagrađene učenike srednjih škola

Datum: 25.01.2009, Nedjelja
Klasa: 410-01/08-01/1431
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit od Grada Z., koji se odnosi na porezni tretman jednokratne isplate stipendije učenicima srednje škole koji na značajnim međunarodnim natjecanjima u znanju osvoje prvo, drugo ili treće mjesto u toku školske godine u iznosu: 2.304,80 kuna mjesečno za prvo, 1.728,60 kuna mjesečno za drugo i 1.152,40 kuna mjesečno za osvojeno treće mjesto. U nastavku odgovaramo:

Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) te člankom 7. stavkom 7. i člankom 45. stavkom 1. točkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08. i 2/09.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do visine 1.600,00 kuna mjesečno. Ako stipendiju učeniku ili studentu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa stipendije svih isplatitelja. U tom slučaju učenik ili student čiji ukupan iznos isplaćenih stipendija prelazi propisani neoporezivi iznos, obvezan je isplatitelju prije isplate stipendije dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) ili pisanu izjavu o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja. Ako učenik ili student ostvaruje stipendiju samo od jednog isplatitelja, obvezan je tom isplatitelju dati pisanu izjavu da ne prima stipendije i od drugih isplatitelja.

Odredbama članka 45. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako se u tijeku jednoga mjeseca poreznog razdoblja isplaćuju stipendije iz stavka 1. točke 3. toga članka za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja, propisani neoporezivi iznosi priznaju se u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje je nagrada, stipendija, športska stipendija ili naknada trebala biti isplaćena. Isplatitelji su obvezni u svojim evidencijama osigurati podatke o isplaćenim primicima i to po osnovi svih navedenih isplata koje obavljaju.

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima koje su isplaćene iznad propisanih iznosa, odnosno iznad 1.600,00 kuna mjesečno, sukladno članku 32. stavku 3. točki 8. Zakona o porezu na dohodak, smatraju se i oporezuju kao drugi dohodak.

Povratak na mišljenja