Kako pribaviti podatke o poslovnim računima dužnika

Datum: 17.11.2009, Utorak
Autor: D. P.

Prema odredbama Ovršnog zakona Financijska agencija (FINA) dužna je, na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak (ili postupak osiguranja) protiv svoga dužnika, u roku od osam dana podnositelju zahtjeva dati podatke o računu za redovno poslovanje tog poslovnog subjekta - dužnika, a ako takvih računa ima više podatak o glavnom računu.

Podnositelj zahtjeva je dužan u samom zahtjevu za davanje podataka navesti tražbinu radi čijeg će ostvarenja (ili osiguranja) pokrenuti ovršni postupak (odnosno postupak osiguranja) te priložiti ispravu na kojoj se ona temelji. Financijska agencija pri tome ne smije obavijestiti dužnika o tome da su zatraženi podaci o njegovom računu, a ovrhovoditelj u slučaju povrede ove dužnosti ima pravo na naknadu štete koju je zbog toga pretrpio.

Osim navedenog napominjemo da prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima na poslovnom papiru trgovačkog društva (memorandumu, poslovnim pismima, računima, narudžbama i dr.) moraju, uz ostale obvezatne podatke, biti navedeni i tvrtka i sjedište pravnih osoba (poslovnih banaka) kod kojih se vode njegovi računi te brojevi tih računa, a isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. Iz ovih izvora također je moguće pribaviti podatke o računima dužnika.

Povratak na vijesti