Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja

Datum: 02.01.2023, Ponedjeljak
NN br. 1/2023

Kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. siječnja 2023. iznosi 2,5 % godišnje.

Temeljem ove kamatne stope utvrđuje se visina zateznih kamata, najviše dopuštenih kamatnih stopa te kamatnih stopa koje se primjenjuju kada je kamata ugovorena ali nije ugovorena stopa. Detaljnije o tome pišemo u časopisu RRiF br. 2/23.

Povratak na nove propise