Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu je 3,00 %

Datum: 05.01.2021, Utorak
Autor: Š.G.

Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba, a u skladu s čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. do 138/20.) od 3,00 % za 2021. godinu. Odluka je objavljena u Nar. nov. br. 145. od 24. prosinca 2020. godine, a primjenjuje se za cijelu 2021. godinu.

Prema tome, kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu je 3,00 %

Ta kamatna stopa smatra se najmanja kamata koja bi se trebala obračunati kada obveznik poreza na dobitak daje zajmove povezanim osobama - nerezidentima. Ako takve kamate nisu zaračunane (ili su zaračunane manje) tada bi se one (ili razlika između zaračunane manje i kamate prema toj propisanoj stopi) trebale dodati u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice. 

Ta kamatna stopa primjenjuju se i na primljene zajmove od povezanih osoba - nerezidenata kao najviša porezno prihvatljiva kamata. Ako se kamate nerezidentima plaćaju prema stopi višoj od propisane, razlika iznad kamata prema toj propisanoj stopi dodaje se u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice.

Ta kamatna stopa primjenjuje se i za zajmove između povezanih osoba – rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju. Povoljniji porezni položaj razumijeva se ako jedna od povezanih osoba:

  1. ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobitak po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobitak (npr. posluje na potpomognutim područjima), ili
  2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.


Povratak na vijesti