Kirurški konac – primjena ispravne stope PDV-a

Datum: 09.05.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-01/88
Davatelj: Porezna uprava

      Navedenim dopisom dostavili ste nam upit sa zamolbom da se kao nadležno tijelo za donošenje i tumačenje poreznih propisa, a uzimajući u obzir, kako navodite, uvjetovanost našeg odgovora KLASA: 410-19/15-01/88, 513-07-21-01/16-6 od 4. ožujka 2016., očitujemo kojom stopom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) se oporezuje uvoz kirurškog konca. U upitu navodite da se odgovarajuća stopa PDV-a primjenjuje u trenutku prihvaćanja deklaracije za puštanje dobra u slobodan promet od strane nadležnog carinskog tijela sukladno postojećim zakonskim propisima. Nadalje, navodite da Ministarstvo financija, Carinska uprava nije nadležna određivati kada se kirurški konac može smatrati žicom a kada ne, odnosno koja mu je namjena.
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
      U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantate, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, navedene su, između ostalog, žice pod rednim brojem 33. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), i to za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature, i drugo.
      Napominjemo da se HZZO, kao nadležno tijelo za tumačenje Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a očitovao dopisom KLASA: 410-01/15-01/11, URBROJ: 338-01-25-15-02 od 21. kolovoza 2015. u kojem je dano tumačenje da kirurški konac nije uvršten u stupac 3 navedenog Popisa ortopedskih i drugih pomagala. 
      Nadalje, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) očitovala se dopisom KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13/86-15-02 od 10. rujna 2015., kako slijedi:
      „Odredbe Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/13) kao i Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/13) definiraju implantate odnosno medicinske proizvode za ugradnju kao ”Medicinski proizvod za ugrađivanje je svaki medicinski proizvod koji je namijenjen potpunom uvođenju u ljudsko tijelo, ili zamjenjivanju epitelne površine ili površine oka kirurškom intervencijom, pri čemu ostaje u tijelu nakon postupka, Svaki medicinski proizvod koji je namijenjen djelomičnom uvođenju u ljudsko tijelo kirurškom intervencijom, i koji ostaje u tijelu nakon postupka najmanje 30 dana također se smatra medicinskim proizvodom za ugrađivanje.“
      Kako se sterilni kirurški konci ugrađuju kirurškim putem, uglavnom se resorbiraju i zadržavaju u ljudskom organizmu od 45 dana do 2 godine u potpunosti odgovaraju definiciji implantata odnosno medicinskim proizvodima za ugradnju.
      Na Vaš upit da li se kirurški konci mogu svrstati sukladno Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost članak 47. Lista proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost članak 16. Lista proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo pod stavku s rednim brojem 18. Mrežice, s pobližim opisom stavke pod podrubnicom rednog broja 11. za herniju, za protruziju acetabuluma, prolenske, za mandibulu, hemostatske itd slobodni smo Vas izvijestiti da je mrežica sastavljena od sterilnih kirurških konaca. Ujedno je moguće svrstati sterilne kirurške konce i pod stavku s rednim brojem 33. Žice, s pobližom opisom stavke pod podrubnicom rednog broja 16. za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature itd… jer je njihova namjena koju im dodjeljuje proizvođač upravo za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature itd… Navedenu namjenu žice i ne mogu imati. Najsličniji tom opisu je kirurški konac od kirurškog čelika.“
      U skladu s navedenim, budući da kirurški konac u potpunosti odgovara definiciji implantata odnosno medicinskog proizvoda za ugradnju te budući da se u medicini koristi za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature, i drugo, smatramo da se kirurški konac može svrstati pod redni broj 33. žice članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u.
      Stoga se pri isporuci, odnosno uvozu kirurškog konca primjenjuje stopa PDV-a od 5% u smislu odredbi članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u.

Povratak na mišljenja