Klima uređaji i prijenos porezne obveze

Datum: 06.08.2013, Utorak
Autor: V.B.

S obzirom na vremenske prilike, klima uređaji trenutno izazivaju najviše upita u vezi definiranja je li se oni postavljaju u okviru radova koji imaju obilježje građevinske usluge ili je riječ o isporuci dobra? I kad smo mislili da nešto razumijemo kad su u pitanju odredbe čl. 75. st. 3.a) Zakona o PDV-u i čl. 152. st. 1. Pravilnika o PDV-u, stajalište Porezne uprave koje je objavljeno pod brojem Kl.: 410-19/13-01/271 od 29. VII. 2013. dovelo nas je u još veću dvojbu. O čemu je riječ.
    
U našem časopisu RRiF br. 8/13., str. 46. naveli smo naše mišljenje da kad se radi o ugradnji klima  uređaja kao opreme koja postaje sastavnim dijelom građevine, tada je riječ o građevinskoj usluzi. Pod tom ugradnjom razumiju se poslovi pripreme mjesta za ugradnju, izvođenje instalacijskih radova (elektroinstalacije za napajanje klime te instalacija cjevovoda odvodnje kondenzata, bušenje zidova, pričvršćenje vanjske i unutarnje rashladne jedinice na građevinu i povezivanje cjevovodom do rashladne jedinice u prostoru koji dovodi ohlađenu tekućinu radi stvaranja hladnog/toplog zraka, itd. Dakle, riječ je o poslovima na građevini  koje obavljaju poduzetnici koji su obučeni za to i koji su registrirani za te poslove, a ugrađena oprema i dijelovi postaju sastavnim dijelom nekretnine.  Prema svim obilježjima riječ je o građevinskoj usluzi uz prijenos porezne obveze na naručitelja klima uređaja. To se lako može objasniti da je riječ o građevinskoj usluzi a ne o isporuci dobra jer je u Pravilniku o PDV-u propisano da se građevinskim uslugama osobito smatraju:
"h) postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina;
ili pak
 j) svaka usluga koja uključuje isporuku pokretninu  ili njihovu ugradnju u nekretninu tako da pokretnina stječe svojstva nekretnine."
Koju god odredbu primijenili (h) ili j) dolazimo do istog učinka, iako se h) više odnosi na montažerske radove, dok j) definira kako pokretna imovina (klima uređaj) ugradnjom postaje sastavnim dijelom nekretnine. Jednako kao što to postaju sustavi za grijanje/hlađenje, ili pak dizala i sl.
Pri tom razlikujemo kad trgovac proda (dijelove) klima uređaja drugom poreznom obvezniku kada mu zaračunava na tu isporuku dobra propisani PDV (25%).
U već spomenutom mišljenju pod točkom 17. napisano je slijedeće:
"17. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze u slučaju postavljanja npr. klima uređaja ili druge slične opreme na građevinu?
Na uslugu postavljanja npr. klima uređaja ili druge slične opreme na građevinu ne primjenjuje se prijenos porezne obveze."
 
Na čemu se temelji dano mišljenje ničime nije obrazloženo. Nadamo se da je došlo do zabune i da će se brzo otkloniti. Jednostavno drukčije ne možemo vjerovati s obzirom na to da se u istom mišljenju pod točkom 20. čak navode "složeni i jednostavni klimatizacijski sustavi" koji se izvode (ugrađuju) u elektroničkoj infrastrukturi. Može biti da je dano mišljenje proizašlo iz pitanja isporuke mobilnih klima uređaja koji se u prostoru mogu premještati.  Ali, ako je riječ o fiksnim klima uređajima, kako smo uvodno naveli, i dalje smatramo da se radi o montaži i ugradnji opreme koja je sastavni dio nekretnine, dakle uz prijenos porezne obveze.

Povratak na vijesti