Knjigovođe – besplatni doušnici Porezne uprave

Datum: 03.02.2012, Petak
Autor: V.B.

Ovakva uvredljiva konstatacija mogla se pročitati na jednom od hrvatskih portala i stoga odlučno to demantiramo u ime naših profesionalnih kolegica/ kolega, odnosno članova.

Tko ne razumije našu poziciju, možda je trebamo objasniti kako bi mogli tražiti drukčije poimanje, odnosno drukčiju kvalifikaciju struke.

Tko god je krenuo u poduzetništvo morao je znati da postoje obveze prema državi glede izvješćivanja, plaćanja javnih davanja i ispunjenja ostalih uvjeta kao pretpostavke u obavljanju djelatnosti.

Kroz politički sustav izabrani predstavnici u hrvatskom Saboru donose zakone kojih se moramo pridržavati. Nepoštivanje zakona je kažnjivo. U svemu tome se računovođe kao najčešće s poreznog motrišta najpismenije osobe u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi i obrtu najviše susreću s primjenom zakonskih obveza, pa proizlazi da su oni u službi državnih tijela ili Porezne uprave. Kako je uprava odgovorna za poslovanje i financijsko izvješćivanje, zar joj računovođe nisu "desna ruka" u ispunjenju te zadaće? Tako se susrećemo sa situacijom da poduzetnik primi predujam u mjenici koju potom eskontira kod banke. Novčani primitak iz naplate mjenice je svota predujma za nabavu dobara ili usluga iz koje se (poslije troška kamate) mora odbiti (platiti) i PDV po preračunanoj stopi od 18,6992%, što još dalje smanjuje novčani potencijal primljenog predujma. Ali, problem je nastao kod ugovoranja kad neki nisu znali što proizlazi iz poreznog sustava kad se primi predujam. I mi se možemo složiti da je to nasilje nad poslovanjem, no to se mora reći Vladi i ministru financija koji bi to mogao izmijeniti, itd.

Koji bi mogao biti interes računovođa da svoje poduzetnike – poslodavce "cinka" Poreznoj upravi ili Financijskoj policiji? To da sutra dobiju nadzor i golemu "strku" u radu kako bi uz tekuće poslove "servisirali" zahtjeve nadzornih tijela. I još pri tom "zaraditi" novčanu kaznu ili zatvor, kao što se u nekim slučajevima to dogodilo. Ili pak uz poreze koji se ponekad i silom naplaćuju iz ne baš dvojbenih poslovnih situacija (događaja), te na to i kazne, što sve skupa pogoršava financijski položaj poduzetnika, a i zaposlenika. Stoga naslovljenu kvalifikaciju može napisati osoba koja ili nije upućena u stvarnost koja nije samo takva u nas nego i u drugim zemljama, ili to čine zlonamjerno.

Povratak na vijesti