Kodeks javnobilježničke etike

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Kodeks javnobilježničke etike utvrđuje načela i pravila ponašanja javnog bilježnika u obavljanju službe i izvan nje na način kako to zahtijevaju dostojanstvo i ugled javnobilježničke službe.

Ovim se Kodeksom uređuju i prava i dužnosti osoba za podnošenje, i način samoga podnošenja prijava protiv javnog bilježnika u slučaju sumnje da je povrijedio odredbe Kodeksa.

Određuju se tijela Komore za provođenje postupaka radi utvrđivanja povreda Kodeksa, uređuje se način i rokovi postupanja tih tijela, kao i pravna sredstva protiv donesenih odluka.

Ovaj Kodeks stupa na snagu 26. svibnja 2011., može se vidjeti ovdje, a u cijelosti zamjenjuje dosadašnji Kodeks javnobilježničke etike od 1. 7. 1995.

Povratak na nove propise