Koeficijent lokacije

Datum: 15.07.2015, Srijeda
Klasa: 360-01/15-02/465
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Vezano uz upit o primjeni prostornog plana u postupku donošenja rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru a u svrhu utvrđivanja koeficijenta lokacije u slučaju kada je prostorni plan izmijenjen i dopunjen nakon podnošenja zahtjeva donosimo sljedeće mišljenje S tim u vezi obavještavamo da obzirom na načelo zakonitosti prema kojemu javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona i drugih propisa te općih akta donesenih na temelju zakonom utvrđenih ovlasti a što podrazumijeva da je propis na temelju kojega se donosi odluka na snazi rješenje u upravnom postupku se donosi na temelju propisa koji je na snazi u vrijeme njegova donošenja ako tim ili drugim propisom nije drukčije propisano Slijedom navedenog ako je u vrijeme donošenja rješenja o naknadi na snazi odluka o izmjeni i dopuni prostornog plana ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja