Koje kamate se smatraju primitkom, odnosno izdatkom kod obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti?

Datum: 18.02.2016, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Primitcima koje treba evidentirati u obrazac KPI smatraju se:

     Naplaćene kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti i zatezne kamate na potraživanja iz poslovnih odnosa

 

     Ova odredba propisana je čl. 21. st. 5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. – 136/15., dalje: Zakon) i čl. 24. st. 1. t. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. -137/15.) . Uvjet je da kamate po sredstvima i plasmanima sredstava nisu oporezive po odbitku u skladu s čl. 30. i čl. 51. st. 2. Zakona, odnosno da nije riječ o kamatama koje za fizičku osobu predstavljaju dohodak od kapitala.

     Napominjemo da i kamate na pologe (po viđenju i oročene) na žiro-računu i deviznom računu koje je obrtniku isplatila banka u kojoj ima otvoren račun ulaze u poslovne primitke jer je od 1. siječnja 2015. (izmjena i dopuna Zakona) brisana odredba iz čl. 9. st. 1. t. 1. Zakona kojim se te kamate nisu smatrale dohotkom. Međutim, primitkom se NE smatra kamata na pologe po viđenju koja je manja od najmanje kamate za oročenu štednju. To znači primitak od kamate po viđenju obračunane na novčana sredstva na transakcijskim računima po stopi najviše do 0,5% godišnje, ne smatra se primitkom sukladno čl. 30. st. 15. t. 3. Zakona i ne unosi se kao primitak u obrazac KPI.

Napomena: Ovim tekstom dodatno pojašnjavamo evidentiranje primitaka – kamate, sa str. 34 PRILOGA RRiF-a br. 1/16: Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2015.

Izdatcima koje treba evidentirati u obrazac KPI smatraju se:

     Plaćene kamate po kreditima i zajmovima koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti kao i zatezne kamate na obveze iz poslovnih odnosa

 

     Poslovnim izdatcima smatraju se, osim plaćenih kamata po zajmovima i kreditima za obavljanje djelatnosti, također i jednokratne naknade te drugi izdatci u vezi s odobravanjem kredita (čl. 25. st. 1. t. 10. Pravilnika).

     Napominjemo da se izdatcima NE smatraju plaćene zatezne kamate zbog nepravodobno uplaćenih javnih davanja, kao primjerice, poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost, doprinosa za obvezna osiguranja i dr., sukladno čl. 25. st. 1. t. 11. Pravilnika.

Povratak na vijesti