Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune

Datum: 19.08.2020, Srijeda
NN br. 93/2020

Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je dana 25. rujna 2015. godine, a prve izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sklopljene su dana 20. veljače 2018. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o II. Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo plaća i uvjeti rada prilagođavaju se uvjetima gospodarenja u graditeljstvu, a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise