Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – treće izmjene i dopune

Datum: 23.09.2020, Srijeda
NN br. 104/2020

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) sklopljen je 25. rujna 2015. godine. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune sklopljene su 20. veljače 2018. godine, a Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune sklopljene su 7. srpnja 2020. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune ugovorne strane mijenjaju Kolektivni ugovor.

Ovaj Kolektivni ugovor može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise