Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Datum: 18.05.2022, Srijeda
NN br. 56/2022

Ovaj Kolektivni ugovor zaključuju Vlada Republike Hrvatske i sindikat državne službe u ime svojih članova.

Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se od 1. svibnja 2022. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise