Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Datum: 17.12.2010, Petak
NN br. 142/2010

Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i obveze potpisnika ovog Kolektivnog ugovora, primjenjuje se u javnim znanstvenim institutima, javnim visokim učilištima, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Ovaj Ugovor može se primjenjivati i na ustanovama čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja na području RH, uz suglasnost Ministarstva i suglasnost Sindikata, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise