Kontakt

 

 

Adresa: RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Vlaška 68, 10000 Zagreb
OIB: 18376805890
E-pošta: rrif@rrif.hr
Tajništvo: 01/4699-700
Fax: 01/4699-703
E-pošta: tajnistvo@rrif.hr
Savjeti: Radno vrijeme savjetnika na telefonima:od 8 do 13 sati, ponedjeljak-petak
01/4699-111 (samo za pretplatnike)
01/4699-122 (za korisnike koji su dokupili minute)
Pretplata:  01/4699-760, 099/4699-760
Fax: 01/4699-766 
E-pošta: pretplata@rrif.hr
   
   

 

 
Adresa: RRiF Visoka škola za financijski menadžment
Martićeva 29, 10000 Zagreb
OIB: 83402443227
   
Tajništvo: 01/4699-735
Fax: 01/4699-736
E-pošta: visoka-skola@rrif.hr
web: www.rvs.hr 
 
Adresa: RRiF učilište za poduzetništvo
Vlaška 68, 10000 Zagreb
OIB: 58480115680
   
Tajništvo:  01/4699-726 (upiti za tečajeve)
Fax:  01/4699-703
E-pošta: uciliste@rrif.hr
web:  http://www.rrif-uciliste.hr/
 
Adresa: Udruga "Hrvatski računovođa"
Vlaška 68, 10000 Zagreb
OIB: 13359624593
   
Tajništvo:  01/4699-726
Fax:  01/4699-703
E-pošta: udruga@hrvatski-racunovodja.hr

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošači mogu uložiti pisani prigovor putem e-mail adrese: rrif@rrif.hr