Korištenje motornog vozila registriranog u Republici Sloveniji na cestama u RH

Datum: 29.02.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-11/316
Davatelj: Carinska uprava

            Navodite da bi slovenska tvrtka svoje osobno registrirano u Republici Sloveniji iznajmila tvrtki u Republici Hrvatskoj na minimalno 3-6 mjeseci i pitate postoji li mogućnost dugoročnog najma i što Vam je potrebno od dokumentacije.
            Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj.
            Prema čl. 14. st. 1. Zakona, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu iz č. 9. st. 2. ovoga Zakona. Nadalje, prema st. 3. osoba koja je posudila motorno vozilo te najmoprimac ili primatelj leasinga može najranije 14 dana prije prestanka posudbe, odnosno isteka ili ranijeg raskida ugovora o najmu ili leasingu prijaviti motorno vozilo carinskom uredu kojem je podnesena porezna prijava iz st. 1. ovoga članka koji će odgovarajućom primjenom čl. 18. ovoga Zakona utvrditi iznos povrata posebnog poreza.
            Slijedom navedenog, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja uzme u najam, leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije da bi isto mogla koristiti na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti motorno vozilo carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku 3 dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske, Obrazac 2 Pravilnika o posebnom porezu na motorno vozilo (Nar. nov., br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) te u daljnjem roku od 15 dana (a može i odmah) podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila, Obrazac 1 Pravilnika. Posebni porez na motorna vozila plaća osoba s prebivalištem ili sjedištem u RH koja je posudila motorno vozilo te najmoprimac ili primatelj leasinga. Ta osoba može zatražiti povrat dijela plaćenog posebnog poreza kada vozilo više ne bude u uporabi u Republici Hrvatskoj, Obrazac 6 Pravilnika. Uporaba vozila na koje je plaćen posebni porez na motorna vozila nije vremenski ograničena, a porezno rješenje o plaćenom porezu trebalo bi držati u vozilu.

Povratak na mišljenja