Menadžment u teoriji i praksi

Naslovnica knjige: Menadžment u teoriji i praksi
Tiskano izdanje
252,00 kn
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   z Belak Excellens d.o.o.
Izdanje:   listopad 2014.
Autor::   Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Broj stranica:   508
Jezik:   hrvatski
Opis  

Knjiga "Menadžment u teoriji i praksi" opisuje funkcije menadžmenta a posebno funkciju vodstva s različitih aspekata i na realan način uzimajući u obzir probleme koji se pojavljuju u praksi. 

Sadržaj knjige je usmjeren na razvijanje menadžerskih i liderskih vještina za postizanje efektivnog vodstva. Posebna pozornost je posvećena razvoju emocionalne inteligencije i krazime kao osnove povećanja osobnog potencijala menadžera i lidera. 

Knjiga je namijenjena svim vrstama i razinama rukovoditelja.

 

Sadržaj:
1. Uvod u menadžment 1
1.1. Opće definicije menadžmenta u znanstvenoj literaturi 1
1.2. Temeljne značajke menadžmenta 2
1.3. Pojmovno definiranje menadžera i menadžerskog posla 3
1.4. Podrijetlo riječi „management“ i „manager“ 5
1.5. Utjecaj teorije kaosa na teorije menadžmenta 6
1.6. Podjela uloga u poduzetništvu i povijesni razvoj 5 generacija menadžmenta 9
1.7. Definicije efikasnog i efektivnog menadžera i koncepcije efektivnog menadžmenta 14
1.8. Hijerarhijske razine menadžmenta i vrste menadžera prema djelokrugu odgovornosti 18
1.9. Uloge menadžera prema Henry Mintzbergu 19
1.10. Vještine menadžera s motrišta organizacijske hijerarhije 21
2. Teorije menadžmenta značajne za razumijevanje menadžmenta 25
2.1. Usmjerenost menadžmenta na zadatak ili na ljude kao obilježje teorija menadžmenta 25
2.2. Razvrstavanje teorija menadžmenta 28
2.3. Strukturalne ili klasične teorije menadžmenta 29
2.4. Teorije ljudskog ponašanja (biheviorističke teorije) 38
2.5. Suvremenije teorije menadžmenta 56
2.6. Teorije poslovne izvrsnosti 81
3. Vanjska okolina poduzeća i njezin utjecaj na menadžment 105
4. Funkcije menadžmenta 115
5. Planiranje kao funkcija menadžmenta 119
5.1. Definicija planiranja 119
5.2. Vizioniranje ili oblikovanje misije i vizije 121
5.3. Situacijska analiza 123
5.4. Predviđanje budućnosti 125
6. Organiziranje kao funkcija menadžmenta 157
6.1. Pojmovno definiranje organiziranja 157
7. Upravljanje ljudskim resursima kao funkcija menadžmenta 219
7.1. Pojam i značenje upravljanja ljudskim resursima 219
7.2. Pojam i značenje ljudskih resursa 220
7.3. Povijesni razvoj funkcije upravljanja ljudskim resursima 222
7.4. Analiza posla kao osnovica planiranja i zapošljavanja ljudskih resursa 225
7.5. Planiranje ljudskih resursa 228
7.6. Proces traženja, selekcije i zapošljavanja kadrova 235
7.7. Priprema i razvoj kadrova 242
7.8. Kompenzacije zaposlenih kao faktor motivacije i upravljanja ljudskim resursima 265
8. Vođenje kao funkcija menadžmenta 279
8.1. Definiranje pojmova vođenje i vodstvo 279
8.2. Pojam vođe (lidera) i njegova osnovna obilježja 282
8.3. Teorije, modeli, stilovi i filozofije vodstva 296
9. Kontroliranje kao funkcija menadžmenta 449
9.1. Pojmovno određenje kontroliranja i model povratne sprege 449
9.2. Kontrola efektivnosti pomoću financijskih pokazatelja 451
9.3. Kontrola efikasnosti pomoću financijskih pokazatelja 452
9.4. Kontrola troškova 456
9.5. Kontrola u području ljudskih resursa 457
9.6. Kontrola uspješnosti vodstva kompanije 464
9.7. Centralizirana i decentralizirana kontrola ponašanja zaposlenika 469
9.8. Forenzična kontrola kao novi trend u kontroliranju 470