Mjenicu mogu potpisati i slijepe osobe bez ovjere

Datum: 29.07.2010, Četvrtak
Autor: Š.G.

Izmijenjene su odredbe čl. 103. Zakon o mjenici (Nar. nov. br. 92. od 24. srpnja 2010.). Prema toj novoj odredbi potpis slijepih osoba više ne mora ovjeravati. Ako to zahtijeva slijepa osoba zbog moguće zaštite vlastitih interesa potpis se može ovjeriti. Potpis slijepe osobe ovjerava se na način uređen Zakonom o javnom bilježništvu. Jednaki postupak primjenjuje se i za punomoć izdanu radi mjeničnog zaduženja. Opširnije o mjenici čitajte u našem priručniku Osiguranje plaćanja - Mjenica, ček, zadužnica, fiducija.

Povratak na vijesti