Mogućnost gradnje bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole

Datum: 14.04.2015, Utorak
Klasa: 350-01/15-02/191
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o mogućnosti gradnje bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom na građevnoj čestici na kojoj još nije izgrađena zgrada ali je njezino građenje započeto te je za njezino građenje izdan akt za građenje rješenje o uvjetima građenja stambene zgrade obavještavamo vas da se prema odredbi članka 4 podstavka 1 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Nar nov br 79 14 i 41 15 bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom može graditi pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje za potrebe te zgrade i to bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo Vezano pak za dio vašeg upita koji se odnosi na mogućnost nastavka građenja građevine stambene namjene ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja