Mogućnost oslobođenja plaćanja poreza na promet nekretnina pravnih osoba sa sjedištem u područjima posebne državne skrbi

Datum: 24.03.2009, Utorak
Klasa: 410-01/09-01/92
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit M. O. iz D., vezan za Zakon o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 86/08.; dalje Zakon). U upitu se traži mišljenje da li su pravne osobe koje imaju sjedište na području posebne državne skrbi, pri kupnji druge nekretnine za svrhu djelatnosti, oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina. U nastavku odgovaramo na postavljeni upit.

Članak 2. stavak 2. Zakona navodi da prava iz Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, naseljenici na ova područja (u daljnjem tekstu: korisnik) te pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno obrtnici koji imaju prebivalište na područjima posebne državne skrbi.

Nadalje članak 21. stavak 1. Zakona propisuje da iznimno od odredbi članka 2. ovoga Zakona i odredaba Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 127/00. i 153/02.), porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji stječu nekretnine koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi, ako imaju ili prijavljuju prebivalište na tom području.

Člankom 2. Zakona navodi se tko ostvaruje pravo iz navedenog Zakona. Daljnjim odredbama Zakona glede oslobađanja od poreza na promet nekretnina nisu propisana oslobođenja za pravne osobe koje obavljaju djelatnost na područjima posebne državne skrbi, pa stoga ni pravne osobe po toj osnovi ne mogu ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja