Mogućnost povrata PDV-a inozemnom poduzetniku temeljem računa za posredničke usluge

Datum: 29.10.2008, Srijeda
Klasa: 410-19/08-01/95
Davatelj: Porezna uprava

Društvo K.P.T. proizvodnja d.o.o. obratilo nam se upitom u vezi s obavljenim posredničkim uslugama za isporuke dobara koja se otpremaju iz Republike Hrvatske u inozemstvo. Naime, društvo je izdalo račun za navedene usluge sa obračunanim porezom na dodanu vrijednost, sukladno odredbi članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), te postavljaju pitanje ima li inozemni poduzetnik kojemu je obračunat porez na dodanu vrijednost na računu za posredničke usluge, što mu ga je ispostavio domaći poduzetnik, pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Način na koji inozemni poduzetnici mogu ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost propisan je temeljem članka 21. stavak 2. Zakona, odnosno člancima 126a. do 126h. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.).

Inozemni poduzetnici koji izlažu na sajmovima u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost za točno određene isporuke dobara i usluga: najam izložbenog prostora, opskrba izložbenog prostora električnom energijom, vodom, plinom, grijanjem, hlađenjem, telefonskim i telekomunikacijskim priključcima, uređenje, izrada i popravak izložbenog prostora, troškovi parkiranja, a pod uvjetima da na području Republike Hrvatske nemaju niti sjedište, niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu te da u tuzemstvu nisu obavljali isporuke dobara i usluge.

Inozemni poduzetnik koji izlaže na sajmovima ima pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost za usluge i dobra koje je koristio u svrhu obavljanja poduzetničke djelatnosti. Sukladno navedenom, inozemni poduzetnici ne mogu ostvariti povrat poreza kojeg su im zaračunali domaći poduzetnici za isporuke dobara i usluga koje nisu navedene u članku 126b. Pravilnika.

Povratak na mišljenja