Mreža ugovornih subjekata medicine rada

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Mrežom ugovornih subjekata medicine rada određuje se za područje RH potreban broj zdravstvenih ustanova te specijalista medicine rada u privatnoj praksi s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovore o provođenju mjera specifične zdravstvene zaštite radnika.

Ova Mreža stupa na snagu 26. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise