Naknada (kazna) zbog nezapošljavanjaosoba s invalidnošću

Datum: 21.01.2016, Četvrtak
Autor: A.B.

Poslodavci koji zapošljavaju 20 radnika i više, obveznici su zapošljavanja osoba s invalidnošću. Kada poslodavac do zadnjeg dana u mjesecu ne ispuni obvezu zapošljavanja osobe s invalidnošću ili ne ispuni zamjensku kvotu zapošljavanja obvezan je uplatiti novčanu naknadu. Obveza obračuna i uplate novčane naknade dospijeva svakog posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Prva novčana naknada u 2016. obračunava se za siječanj, a treba se prikazati na JOPPD-u i uplatiti u državni proračun u veljači 2016. (najkasnije do 29. veljače 2016.).

Za 2016. novčana naknada iznosi 936,00 kn (30 % od 3.120,00 kn minimalne plaće) za svaku osobu s invalidnošću koju je poslodavac trebao zaposliti.

Primjer: Obračun naknade za nezapošljavanje osobe s invalidnošću

Pod pretpostavkom da je poslodavac trebao zaposliti dvije osobe s invalidnošću novčanu naknadu treba izračunati na način: 2 x 936,00= 1.872,00 kn. Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom prikazuje se na stranici A obrasca JOPPD (u polju X.) i neće se vezati za radnike prikazane na stranici B JOPPD-a. Jednako tako, u oznaku vrste izvješća kod podnošenja JOPPD-a, za novčanu naknadu treba upisati 4. Plaćena naknada konjiži se na trošak na račun 4848- Naknada (kazna) zbog nezapošljavanja osoba s invalidnošću.

Uplatni račun za uplatu novčane naknade je sljedeći: Prihod državnog proračuna: HR1210010051863000160, Poziv na broj odobrenja: HR68 5118-OIB poslovnog subjekta - oznaka izvješća JOPPD na kojem se obračunala naknada.

Povratak na vijesti