Naknada plaće za vrijeme izolacije

Datum: 02.10.2020, Petak
Autor: L.T.J.

U Časopisu RRiF br. 10. na stranici 80. u članku Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji navedeno je da se naknada plaće za vrijeme oboljenja od COVID-a 19 smatra izolacijom  u skladu s čl. 39. t. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov. br. 80/13. i 137/13.), te se isplaćuje na teret HZZO-a.

Shodno tome naknadu za vrijeme samoizolacije i izolacije bi trebala teretiti od prvog dana HZZO. Međutim, u praksi se postupa različito, a najčešće obiteljski liječnici, prema uputama HZZO-a, izdaju doznake AO prema kojima se izolacija za vrijeme oboljenja od COVID-a 19 smatra bolešću te naknadu za prvih 42 dana oboljenja isplaćuje poslodavac na svoj teret. Sve dok se ne usklade upute i zakon, poslodavci su primorani da na svoj teret financiraju naknadu  za vrijeme oboljenja od COVID-a 19.

Ispričavamo se čitateljima zbog preuranjenog izražavanja  našeg  stajališta za koje očekujemo da će ipak isplatu naknade zbog oboljenja od COVID-a 19 preuzeti HZZO  na svoj teret.

Povratak na vijesti