Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti

Datum: 09.07.2020, Četvrtak
Autor: I.M.K.

U okviru pomoći gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske  je zbog  epidemije koronavirusa donijela mjere za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom iz nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Zavod).

Izmjenama propisa iz nadležnosti Zavoda plaćanje naknade je odgođeno te je naknada umanjena. Navedeno proizlazi iz izmjena sljedećih propisa:

 • Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13. – 32/20)
 • Pravilnika u utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18, 120/18, 37/20 dalje: Pravilnik o kvoti)
 • Odluke o namjeri korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Najvažnije promjene u Pravilniku o kvoti su slijedeće:

1) Dodan je čl. 4a u kojem su navedeni poslodavci na koje se obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi:

 • poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja[1] (trajno nemaju obvezu od 1. travnja 2020.).

Za primjenu ovog oslobođenja Zavodu je potrebno dostaviti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007 na adrese e-pošte: dbihar@zosi.hr ili tajnistvo@zosi.hr

2) Snižena je stopa za izračun naknade s 30 % na 20 % (čl. 6. st. 1. pod. 1., 2., 5. i 7.)

Ova promjena znači da se obveza novčane naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću od 1. ožujka 2020. godine obračunava po stopi od 20 % minimalne mjesečne plaće.

Počevši od naknade za ožujak 2020. godine potrebno je obračunati i platiti prema novoj stopi od 20 %, tj. u svoti od 4.062,51 x 20 % = 812,50 za svaku osobu koja se treba zaposliti / zamjenski zaposliti (mjesečno) a to nije ispunjeno.

3) Dodan je članak 6a. kojim se  ograničava ukupna vrijednost svih ugovora zamjenskog zapošljavanja na 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn godišnje ovisno o vrsti ugovora počevši od 20. ožujka 2020. godine.

Ukupna vrijednost svih ugovora godišnje koji se mogu zaključiti:

 • osoba s invaliditetom koja se samozapošljava  i trgovačka društva, zadruge ili udruge u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju najviše tri osobe s invaliditetom - do 200.000 kn bez PDV-a
 • trgovačka društva, zadruge ili udruge u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju četiri i više osoba s invaliditetom – do 500.000 kn bez PDV-a
 • zaštitne radionice i integrativne radionice mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da se od ukupne vrijednosti svakog ugovora priznaje najviše 20% za kupnju i prodaju robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini.

Osim izmjena Zakona i Pravilnika, Ministar rada i mirovinskog sustava donio je Odluku o namjeri korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (KLASA: 011-02/20-01/10, 20. ožujka 2020.) kojom se:

 • odgađa obveza plaćanja novčane naknade za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine (uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca – ova mogućnost se nije realizirala do trenutka pisanja ove vijesti - naknada za lipanj se plaća do 31. srpnja 2020.)
 • omogućava plaćanja odgođene obveze obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze
 • određuje da se za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate obveze plaćanja novčane naknade ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

Prema informacijama koje su objavljene na stranicama Zavoda (http://www.zosi.hr/zavod/kvota/) u razdoblju odgode plaćanja novčane naknade poslodavci nisu obvezni dostavljati dokumentaciju vezanu za odgodu plaćanja. Zavod prati stanje svakog obveznika putem sustava za praćenje i kontrolu kvotnog zapošljavanja.

Pri plaćanju naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine koji se mogu platiti s odgodom ili obročno u roku od 24 mjeseca od dospijeća, potrebno je navesti sljedeći poziv na broj:

 • za novčanu naknadu u ožujku - HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-0320
 • za novčanu naknadu u travnju - HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-0420
 • za novčanu naknadu u svibnju - HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-0520

Bitno je napomenuti da poduzetnici u djelatnostima pogođenima pandemijom Koronavirusa (COVID-19) koji zapošljavaju osobe s invaliditetom mogu ostvariti mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom koju dodjeljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Poticaj „Subvencija plaće osobe s invaliditetom“ koju dodjeljuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), sukladno čl. 5. – 9. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ne može se ostvariti u slučaju da poslodavac/poduzetnik koristi navedenu mjeru HZZ-a.
Korisnici gore navedene mjera HZZ-a za vrijeme korištenja iste ZOSI-u ne podnose zahtjeve za Subvenciju plaće osobe s invaliditetom.

 


[1]Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka su poslodavci čija je glavna djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07 i 72/07) iz područja C Prerađivačka industrija, odjeljak 13 Proizvodnja tekstila, odjeljak 14 Proizvodnja odjeće, odjeljak 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i odjeljak 31 Proizvodnja namještaja.

Povratak na vijesti