Naknada za uslugu javne objave FINA-i

Datum: 09.03.2021, Utorak
Autor: I.M.K.

Zbog brojnih upita u vezi plaćanja naknada za uslugu javne objave FINA-i podsjećamo poduzetnike da je 8. travnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20.) čime je prestao važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16.). Ovime je ukinuta obveze plaćanja naknade za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja.

S obzirom na to da nije donesen novi pravilnik, prilikom predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu naknada za uslugu javne objave se ne plaća.

Povratak na vijesti