Naplata posebnog poreza na zrakoplove koji se koriste u poslovne svrhe

Datum: 03.03.2010, Srijeda
Klasa: 410-19/10-02/2
Davatelj: Carinska uprava

U uvodno navedenom aktu navodite da je Carinarnica Zagreb provela porezni nadzor nad korištenjem dvaju zrakoplova tipa Cessna CITATION i zapisnički utvrdila da se isti ne rabe u privatne svrhe Međutim tvrtka H AIR d o o koja je nabavila zrakoplove podnijela je zahtjev nadležnoj carinarnici za obračun i naplatu posebnog poreza navodeći kao razloge traženja obračuna za prvi zrakoplov prodaju zrakoplova tvrtki Jadran jahte d o o iz Zagreba a za drugi zrakoplov iznajmljivanje zrakoplova drugoj tvrtki u komercijalne svrhe S tog razloga tražite tumačenje primjene odredbi Zakona o posebnim porezima na osobne automobile ostala motorna vozila plovila i zrakoplove u dijelu koji definira predmet oporezivanja odnosno način određivanja poreznog statusa zrakoplova smatrajući budući da je nadzorom utvrđeno da se predmetni ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja