Naplata upravne pristojbe

Datum: 24.03.2009, Utorak
Klasa: 411-01/08-01/34
Davatelj: Porezna uprava

Ministarstvo je postavilo upit postoji li mogućnost da pravne osobe koje istovremeno podnose zahtjev za veći broj vozila, tako da ukupan iznos upravne pristojbe višestruko prelazi iznos od 100,00 kuna, izvrše uplatu ukupnog iznosa upravne pristojbe, na način da se uplata izvrši u jednakim dijelovima u korist državnog proračuna, proračuna županije te proračuna općine odnosno grada. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Zakon o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96. do 60/08.: dalje Zakon) u članku 18. propisuje pripadnost prihoda od pristojbi, pri čemu se pripadnost razlikuje ovisno plaćaju li se pristojbe u državnim biljezima ili na izravno propisani račun. Nadalje, Zakon u članku 13. propisuje kako se plaćaju pristojbe, kao što smo naveli u prethodnom dopisu, Klasa: 411-01/08-01/34, Ur.broj: 513-07-21-01/08-3.

Budući da je Zakonom izričito propisan način plaćanja upravne pristojbe, mišljenja smo da ne postoji mogućnost uplate na način da se uplata izvrši u jednakim dijelovima u korist državnog proračuna, proračuna županije te proračuna općine, odnosno grada. Napominjemo da nam nije jasno kako bi se uplatom na opisani način osiguralo praćenje nadzora glede naplate i uplate pristojbi.

Povratak na mišljenja