Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Datum: 25.11.2020, Srijeda
NN br. 130/2020

Naputkom se propisuje način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata.

Ovaj Naputak stupa na snagu 26. studenoga 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise