Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Datum: 09.02.2021, Utorak
NN br. 11/2021

Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Ovaj Naputak stupa na snagu 10. veljače 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise