Naputak o obimu ispitivanja vode za piće prilikom tehničkog pregleda građevina

Datum: 23.01.2009, Petak
Klasa: 541-02/09-04/11
Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Vezano za pitanja mjesta uzorkovanja i vrste parametara na koje je potrebno ispitivati vodu za piće prilikom obavljanja tehničkog pregleda građevina dajemo naputak kako slijedi 1 Ovaj naputak odnosi se na ispitivanje hladne vode budući da topla voda nije voda za piće i njeno ispitivanje nije predviđeno Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće pa se MDK vrijednosti iz Pravilnika ne mogu koristiti prilikom davanja mišljenja za toplu vodu 2 Prilikom svakog tehničkog pregleda sanitarni inspektor treba zatražiti od investitora analitičko izvješće o izvršenom ispitivanju unutarnje mreže sistem cijevi ventila slavina tuševa i drugih priključaka na zdravstvenu ispravnost prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom Nar nov br 48 08 te prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Nar nov br 47 08 3 Uzimanje uzoraka može obavljati samo ovlaštena stručna osoba Uzorci moraju biti prikupljeni ravnomjerno iz vodovodnih vertikala odnosno horizontala s tim da obavezno budu zastupljeni početni i završni dijelovi vertikale odnosno horizontale Podnositelj zahtjeva mora osigurati pravilno uzimanje uzoraka sukladno hrvatskoj normi Smjernice za uzorkovanje pitke vode i vode za pripremu hrane i napitaka ISO 5667 5 1991 4 Broj uzetih uzoraka i vrsta provedenih analiza je sljedeća 4 1 Za novoizgrađene stambene građevine uzeti uzorke u a 50 stanova u obimu analize A ne više od jednog uzorka po uzetom stanu b 25 stanova na parametar mineralnih ulja ne više od jednog uzorka ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja