Naputak za privremeni uvoz i izvoz ambalaže

Datum: 08.12.2010, Srijeda
Klasa: 413-01/10-01/9
Davatelj: Carinska uprava

U privitku Vam dostavljamo Naputak br 9 10 za privremeni uvoz i izvoz ambalaže klasa 413 01 10 01 9 ur broj 513 02 1270 1 10 1 od 8 prosinca 2010 godine te Vas obavještavamo o sljedećem S obzirom da je prethodno navedeni Naputak predviđao izdavanje odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju knjigovodstvenih zapisa za privremeni uvoz izvoz ambalaže obavještavamo Vas da se odobrenja izdana po prethodno važećem Naputku mogu koristiti do roka važenja naznačenog u odobrenju nakon čega ste dužni izdavati odobrenja sukladno novom Naputku za privremeni uvoz i izvoz ambalaže Međutim u slučaju ako ste izdavali odobrenja s rokom važenja do opoziva obavještavamo Vas da je potrebno da u roku od 1 godine ukinete takva odobrenja i izdate nova sukladno novom Naputku za privremeni uvoz i izvoz ambalaže Naputak br 9 10 Na temelju članka 9 Zakona o carinskoj službi Nar nov br 83 09 ravnateljica Carinske uprave donosi NAPUTAK ZA PRIVREMENI UVOZ I IZVOZ AMBALAŽE 1 Temeljne odredbe Privremeni uvoz i izvoz ambalaže propisan je Aneksom B 3 Konvencije o privremenom uvozu Nar nov međ ug br 16 98 dalje Konvencija te odredbama članaka 136 i 278 Uredbe za provedbu Carinskog zakona Nar nov br 161 03 69 06 5 07 70 08 i 76 09 dalje Uredba Ambalažom sukladno članku 1 točki b Aneksa B 3 Konvencije o privremenom uvozu smatraju se svi predmeti i materijali što ih se rabi ili može rabiti u onom obliku u kojem su privremeno uvezeni za pakiranje zaštitu spremanje ili razdvajanje robe s izuzetkom materijala za pakiranje kao što su slama papir staklena vuna piljevina i sl Ambalaža u smislu ovoga Naputka je ambalaža označena trajnim oznakama i namijenjena višekratnoj uporabi Pojam ambalaže ne uključuje kontejnere koji su odgovarajuće regulirani Aneksom B 3 Konvencije i člankom 264 Uredbe Odredbe ovog Naputka odgovarajuće se primjenjuju i za postupak privremenoga izvoza domaće ambalaže i paleta 2 Postupak privremenog uvoza izvoza ambalaže Postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine i PDV a odobrava se sukladno Aneksu B 3 Konvencije i Članku 278 Uredbe te članku 12 stavku 1 točki 32 Zakona o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 47 95 94 09 pod uvjetom da se ambalaža privremeno uvozi puna te se ponovno izvozi prazna ili puna te privremeno uvozi prazna a ponovno se izvozi puna Pri tome ambalaža se ne smije upotrebljavati u unutarnjem prometu osim za predviđeni ponovni izvoz Ako se ambalaža privremeno uvozi puna navedeno ograničenje vrijedi od trenutka kada se ambalaža isprazni Postupak privremenog uvoza može se dozvoliti za najduže 24 mjeseca Privremeni uvoz izvoz prazne ambalaže vrši se uz usmeno deklariranje i podnošenje komercijalne isprave na graničnoj carinskoj ispostavi dok se privremeni uvoz izvoz pune ambalaže provodi na način da ista dijeli sudbinu robe i deklarira se zajedno sa robom Način provedbe postupka propisan je točkom 4 3 Odobrenje za vođenje evidencije Kako bi se u smislu članku 288 stavka 2 Uredbe osigurao nadzor nad privremenim uvozom izvozom ambalaže carinarnice će zahtijevati da korisnici postupka moraju voditi evidenciju koja se privremeno uvozi izvozi Stoga da bi se mogao koristiti postupak propisan ovim Naputkom potrebno je da korisnici postupka od nadležne carinarnice ishode odobrenje za vođenje evidencije o privremenom uvozu izvozu ambalaže Privremeni uvoz izvoz ambalaže sukladno ovom Naputku može se obavljati tek nakon izdanog odobrenja za vođenje odgovarajuće evidencije Odobrenje za vođenje evidencije o privremenom uvozu izvozu izdaje carinarnica mjesno nadležna prema sjedištu podnositelja zahtjeva sukladno oglednom primjerku iz priloga 1 ovog Naputka U odobrenju između ostaloga treba stajati obveza vođenja odgovarajuće evidencije sukladno prilogu 2 ovog Naputka a ista mora biti i sastavni dio odobrenja Napominjemo da je prilogom 1 ovog Naputka dan primjer odobrenja za privremeni uvoz izvoz prazne te ponovni izvoz uvoz pune ambalaže U slučaju izdavanja odobrenja za vođenje evidencije o privremenom uvozu izvozu pune ambalaže te ponovnog izvoza uvoza prazne ambalaže potrebno je navedeno odobrenje odgovarajuće prilagoditi Također skrećemo pozornost da se odobrenja izdaju odvojeno za postupke privremenog uvoza i izvoza te sukladno tome korisnik odobrenja je dužan voditi odvojene evidencije iz priloga 2 ovog Naputka za postupak privremenog uvoza i postupak privremenog izvoza robe 4 Provođenje postupka privremenog uvoza izvoza ambalaže Postupak privremenog uvoza izvoza ambalaže ovisno da li se privremeno uvozi izvozi puna iii prazna ambalaža odnosno da li se ponovni izvozi uvozi puna ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja