Naredba o izmjenama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Datum: 21.04.2023, Petak
NN br. 43/2023

Zbog povećanja koeficijenta za utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika s 0,8 na 1,2 mijenja se i svota osnovice za obračun doprinosa s 1.093,74 € na 1.640,62 €.

Povratak na nove propise