Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu

Datum: 12.02.2021, Petak
NN br. 14/2021

Naredbom se propisuje mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobren stalni boravak.

Obračun doprinosa temeljem mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, vrši se od 1. siječnja 2021. godine.

Ova Naredba stupa na snagu 13. veljače 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise